Vyhľadávanie

 

Teens Discovery klub

Pripravujeme ONLINE Teens Discovery klub pre chlapcov a dievčatá od 10 rokov, ktorého stretnutia sa budú konať pravidelne v piatok od 17.30 h. Tešíme sa, že aj teenageri môžu urobiť ten veľký objav svojho života, že Biblia je kniha, ktorej môžu rozumieť a ktorá môže hovoriť aj do ich životov.

Stretnutia budú mať živý interaktívny charakter, kde deti pod vedením vedúceho objavovujú správy skryté v Biblii, tento rok v zaujímavej knihe proroka Jonáša.

Klub vedie spolu s pomocníkmi p. Darko Kraljik, kazateľ Baptistického zboru v Bernolákove.

Chlapci a dievčatá, tešíme sa na vás!

 

Kurzy angličtiny Hocus & Lotus

Pre deti od 1 do 7 rokov ponúkame kurzy angličtiny Hocus & Lotus, vďaka ktorým sa deti naučia hovoriť po anglicky prirodzenou a hravou formou, osvoja si spontánne gramatické pravidlá anglického jazyka, získajú výslovnosť totožnú s výslovnosťou rodeného Angličana. Rodičia sa v domácom prostredí môžu stať učiteľmi svojich detí a aktívne sa podieľať na premene rodiny na bilingválnu (na takú, v ktorej sa hovorí dvomi jazykmi). Zo strany lektora je zabezpečený pravidelný tutoring - rady a usmernenia, ako s dieťaťom doma pracovať, formou týždenných e-mailových listov.

O metóde Hocus & Lotus

 • Autorkou metódy Hocus & Lotus je psychologička Prof. Traute Taeschner z Universitá degli Studi v Ríme, ktorá počas posledných 20 rokov vypracovala a vedecky overila novú metódu učenia cudzieho jazyka. Táto metóda stavia na psycholingvistických štúdiách zameraných na sledovanie osvojovania si materinského jazyka u detí.
 • Deti procesom učenia jazyka sprevádzajú postavičky dvoch milých dinokrokov – Hocusa a Lotusky. Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla. Deti sa s týmito postavičkami môžu identifikovať, pretože dinokroci prežívajú podobné veci ako ony.
 • Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov. Tie sú spracované do krátkych muzikálových pesničiek (CD) a kreslených príbehov (DVD). Počúvaním pesničiek si deti osvojujú výslovnosť a učia sa piesne naspamäť. Pozeraním kresleného príbehu, ktorý hudobne sprevádza rovnaká muzikálová pesnička, dieťa porozumie obsahu piesne. Prostredníctvom dramatizácie príbehu, ktorá je hlavnou náplňou kurzu, je dieťa emočne vťahované do deja a má príležitosť počuté slovo aj vypovedať.
 • Dôležitou zásadou pri metóde Hocus & Lotus je, že cudzia reč sa dieťaťu neprekladá.
 • Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Čistý čas vyučovania je 35 - 40 minút. Zvyšný čas je na hodine venovaný poradenstvu rodičom a výmene skúsenosti.
 • Odporúčanie: Ak je to možné, rodič sa zúčastňuje na vyučovaní ako pozorovateľ alebo jeho priamy účastník spolu so svojím dieťaťom pri dramatizácii príbehu (zvlášť dôležité pre najmenšie detičky). To potom umožňuje rodičovi v domácom prostredí využívať podobné metódy vyučovania ako lektor.
 • Učiteľka na kurze rozpráva deťom príbeh a zároveň ho divadelne znázorňuje pohybmi, gestami a mimikou, pričom deti a rodičia jednotlivé frázy a pohyby po nej opakujú.
 • Počíta sa so spoluprácou zo strany rodiča, ktorý v domácom prostredí dieťaťu umožní počúvanie hudobného CD s muzikálovými pesničkami alebo sledovanie kresleného príbehu z DVD asi 15 minút denne. Okrem toho je rodič povzbudzovaný k tomu, aby s dieťaťom doma precvičoval naučené frázy a využíval ich v reálnom živote. Je veľkou výhodou, ak rodič cudzí jazyk ovláda, ale rovnako sa môže rodič učiť jazyk spolu so svojím dieťaťom.

Kurzy v šk. roku 2019/2020

Trvanie kurzov: september 2019 až jún 2020.

Poplatok za kurzy: Kurzovné je 60 eur za každé tri mesiace kurzu - september - december, január - marec, apríl - jún.

Podmienky kurzu: Rodič zakúpi dieťaťu balíček materiálov Basic Kit Level 1 (CD, DVD, tričko, 6 ks dinoknižiek, maľovanka, pexeso, certifikát, prístup do Dinoklubu na www.hocus-lotus.sk /e-knižky/) v hodnote 60 eur. (Je možnosť zakúpiť aj balíček za 73 eur s plyšovou hračkou Hocus alebo Lotus.) Balíček pre súrodenca stojí 16 Eur (tričko, prístup do Dinoklubu).

Tieto materiály pokryjú 6 mesiacov vyučovania. Potom bude potrebné zakúpiť materiály pre ďalší level v hodnote 49 eur.

 

Rozvrh v šk. roku 2019/2020

 • Level 1 deti od 1 do 3 r. - v pondelok od 9.45 h
 • Level 1 deti od 3 do 7 r. - v utorok od 16.45 h
 • Level 2 deti od 3 do 7 r. - vo štvrtok od 16.45 h
 • Level 3 deti od 3 do 7 r. - v stredu od 16.30 h

Pre záujemcov o kurzy

Ak máte záujem, môžete sa so svojím dieťaťom ako hostia zúčastniť ktorejkoľvek riadnej hodiny Level 1 počas celého šk. roka. Do riadneho kurzu však bude možné zapojiť sa opäť až v septembri 2020, keď budú otvorené nové kurzy.

Lektorka kurzov: Jana Kráľová, držiteľka certifikátu z Univerzity La Sapienza della Roma, ktorá metódu Hocus & Lotus vyvinula, certifikovaná učiteľka kurzov Hocus & Lotus Level 1, momentálne v procese získania certifikátu pre Level 2 a 3.

Kontakt: Jana Kráľová, 0905 103 616 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Pozrite si 1. muzikálový príbeh. Oficiálna stránka Hocus & Lotus. Materiály ku kurzu si môžete prezrieť TU.

 

 

 Klub DEPO

Pre rodičov, ktorí túžia po tom, aby ich dieťa trávilo čas na bezpečnom a podnetnom mieste, máme dobrú správu. Jednou z aktivít Komunitného centra Prístav je aj Klub DEPO. Názov klubu v sebe skrýva to, čo klub svojim mladým návštevníkom ponúka: DôveruEmpatiuPriateľstvoOchranu. Cieľom klubu je poskytnúť deťom a mládeži možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. Svojou činnosťou, ponukou aktivít a podujatí chce vytvoriť priestor na budovanie ich vzťahov a priateľstiev, osobný rast, sebarealizáciu, pomoc a poradenstvo.

Klub DEPO je otvorený štyrikrát do týždňa – v pondelok, utorok, štvrtok a piatok – v čase od 15.00 do 18.00 h. Hoci hlavnou cieľovou skupinou práce klubu sú deti a mladí ľudia, radi sa v ňom zoznámime aj s rodičmi a rodinnými príslušníkmi našich návštevníkov. Vstup do klubu je voľný.

Klub DEPO ponúka:

 • stolné, spoločenské a didaktické hry, hlavolamy;
 • workshopy a tvorivé dielne;
 • posedenie a rozhovory s priateľmi pri hudbe;
 • premietanie filmov, koncertov a športových zápasov;
 • plážový volejbal, outdoorové hry;
 • organizovanie turnajov a výletov;
 • odborné poradenstvo.


V klube stretnete tím ochotných dobrovoľníkov a jeho vedúceho Mgr. Tomáša Kováča, absolventa Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý získal skúsenosti s deťmi a mládežou v mládežníckom centre Kompas v Žiline, v reedukačnom detskom domove v Tomášove a nízkoprahovom programe KASPIAN pre deti a mládež v ohrození v Petržalke.