Raňajky pre mužov

 

Stretnutie mužov pri dobrom jedle a zaujímavej téme z oblasti osobnostného rastu, integrity a medziľudských vzťahov.