Komunitné centrum Prístav je projektom občianskeho združenia Prístav, Poštová 55/A, 900 27 Bernolákovo, ktoré bolo založené 30. júna 2004 členmi Baptistického zboru v Bernolákove v snahe obohatiť život miestnej komunity.

 

Pod miestnou komunitou rozumieme celú obec a všetkých jej obyvateľov. Naše komunitné centrum chce byť miestom pre všetkých Bernolákovčanov.

 

Cieľom našej činnosti je:

 

  • ponúkať zmysluplné vyžívanie voľného času pre rôzne vekové kategórie,
  • pomáhať pri budovaní vzájomných vzťahov a
  • pripravovať vzdelávacie aktivity pre rôzne oblasti praktického života.