Pre činnosť nášho komunitného centra sú určujúce tieto hodnoty:

 

Biblia – Riadime sa kresťanskými zásadami a princípmi, ktoré sú obsiahnuté v Biblii.

Život – Vážime si život a každého človeka bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, sociálneho postavenia a vyznania.

Služba – Chceme slúžiť komunite, v ktorej žijeme – teda všetkým Bernolákovčanom.

Vzťahy – Chceme budovať dobré vzťahy medzi ľuďmi.